Opdateret hjemmeside
Bestyrelsen gennemgår jævnligt hjemmesiden og får den opdateret, således informationerne er tidssvarende. Som noget nyt, kan I nu finde foreningens seneste nyhedsbreve på hjemmesiden. Se pkt. Nyhedsbreve fra bestyrelsen, nederst under beboerinformation.

 

Tårne ved Willemoesgade og Østerbrogade, set en vinterdag med is og sne på Peblingesøen.