Hvad skal vi lave på årets arbejdsdage?

Kom med dine idéer til opgaver, som foreningen trænger til at få udført.

Hvem vil arrangere arbejdsdagen?

Skriv til bestyrelsen abf.osterbrogade.willemoesgade@gmail.com


Arbejdsdagene er en god og hyggelig måde at møde sine naboer på og er med til at skabe et godt fællesskab og sammenhold i foreningen.

Da vi de senere år har oplevet svigtende fremmøde til vores arbejdsdage sommer og efterår, har vi i bestyrelsen besluttet at samle arbejdsdagene om efteråret. Vi håber at I på denne måde har bedre mulighed for at planlægge fremmøde til een af dagene.

Vi håber at se så mange af jer som muligt den 5. november kl. 11-15.00 til efterårets arbejdsdag.


Vi mødes i gården ud for hotelrummet.

I henhold til vedtægternes § 8 er alle andelsejere (én andelshaver pr. lejlighed) forpligtet til at deltage i mindst én arbejdsdag om året. Ved udeblivelse opkræves derfor kr. 500,- per andel. Lejere er også velkomne til at deltage i arbejdsdagene.

Der bliver opsat tilmeldingslister til arbejdsdagene i alle opgangene.

Påklædning: Sørg for at iføre dig arbejdstøj eller anden egnet beklædning, der kan tåle at blive lidt beskidt og/eller ødelagt. Bestyrelsen sørger for at indkøbe arbejdshandsker og -redskaber til beboerne.

Bestyrelsen sørger desuden for mad og drikke.