Foreningen er tilkoblet Parknet. En non-profit indkøbsforening, som flere naboejendomme i kvarteret også er tilmeldt. Parknet har ført fiberkabel ind i kælderen i vores ejendom, og vi kan derfor modtage internetforbindelse gennem Parknet.

Parknet tilbyder i dag tre services:
– Internet
– Telefoni
– Tv/radio

Andelsboligforeningen tilbyder i første omgang beboerne internetforbindelse og telefoni. Det er endnu usikkert om TV/radio bliver tilbudt i foreningen på et senere tidspunkt.

Det er frivilligt hvilke af disse services (internet/telefoni) I vil benytte, og I skal selvfølgelig kun betale abonnement for de services, som I ønsker at tilmelde jer.

I menuen til venstre findes mere om tilmelding til internet og telefoni.


Internetforbindelsen

Vi har en gigabit switch til internettet og hastigheden vil være mindst 200Mbit/s både til upload og download på kablet ind i den enkelte lejlighed. Der er tale om en meget fremtidsikret løsning, hvor fiberkablene er forberedt til 1000 Mbit.

Forbindelsen er uden maksbegrænsning og ofte kan man opleve højere hastigheder end 200Mbit afhængig af dit udstyr. Se mere på siden ‘internetsupport’.

Alle beboere, der er med i løsningen får adgang til Parknets telefon- og mailservice. Læs mere om support her

Pris
Internet koster 100 kr. pr. måned.
Der er ikke tale om tilslutningsgebyr, idet dette er betalt af andelsboligforeningen.


TV/radio

TV/radio er pt. vanskeligere at installere, da det måske kræver nyt kabel fra kælderen til alle lejlighederne, sådan som den tekniske løsning er i dag. Måske kan det senere køres på det eksisterende kabel. Bestyrelsen vil på et senere tidspunkt informere om status indenfor tilkobling til TV/radio.


Om udbyderen, Parknet
Parknet er en non-profit indkøbsforening som driver netværket og vil sørge for at revurdere kontrakter med udbydere en gang om året. Gennem storindkøb sikres de bedste priser. Parknet tegner kontrakter på internet, telefoni og kabel-tv uafhængig af hinanden og vil dermed ikke være stavnsbundet til et bestemt selskab.

Vedr. betaling for internet-delen har andelsboligforeningen valgt en model, hvor vi fortsætter den nuværende ordning og opkræver via huslejeopkrævningenen hver måned. Blandt andet fordi det er andelsboligforeningen, der ejer det kabelstykke, som er fra fiberdelen i kælderen og op til lejlighederne.