Der er allerede opsat internet stik i alle lejligheder. Tilmelding til internetforbindelsen kræver derfor hverken teknikerbesøg eller lign., men kun at den enkelte lejlighed tilmelder sig via bestyrelsen på mail abf.osterbrogade.willemoesgade@mail.com

Efter tilmelding kan man bare sætte netværksledningen i internetstikket, hvorefter man kan være online døgnet rundt. Herefter kan man glemme alt om dyre og besværlige modemmer, kabelmodemmer og ADSL-forbindelser. Med bredbånd optager man ikke telefonen når man er på nettet, mails kommer ligeså snart pc’en er tændt; man skal ikke ringe op og man slipper for taxameter-følelsen når man er på.

Pris
Internet koster 50 kr. pr. måned og opkræves sammen med boligafgiften.