Nøglen til din postkasse er den samme, som nøglen til din gadedør og dit kælderrum.

Navneskilte
Navneskiltet kan udskiftes/ændres efter behov. Send en mail til bestyrelsen hvor du præcist skriver, hvad du ønsker, der skal stå på postkassens navneskilt. Bestyrelse vil herefter sørge for et nyt navneskilt på din postkasse. Der må ikke sættes andre navneskilte på postkassen.

Reklame og tilbudsaviser
Bestyrelsen opfordrer alle, der ønsker færre reklamer/tilbudsaviser, til at rekvirere et ‘Nej tak’-mærkat på posthuset eller på Post Danmarks hjemmeside.
Postbude/omdelere har kun pligt til at respektere Post Danmarks mærkater, så der er igen grund til at begynde at lave dine egne. Mærkatet er desuden personligt og kan ikke overtages af en ny andelshaver.

Levering til døren
Hvis du ikke selv kan hente din post i postkassen, fx fordi du er gangbesværret eller handicappet, kan du henvende dig til kommunen, der afgør, om du er berettiget til post til døren. Kommunen giver Post Danmark besked, hvis du skal have din post bragt helt til døren.
For at sikre, at al din post kommer til døren, kan brevindkastet på postkassen spærres med f.eks. Gaffa tape på indersiden.

Spærring
Hvis du får levert post til døren, eller hvis du i en periode får sendt din post til en anden adresse, f.eks. pga. ferie, kan du spærre brevindkastet, så der ikke kan smides reklamer osv. ind. Det gør du ved på indersiden af postkassen at tape brevindkastet til med f.eks. Gaffa tape.

Ansvar
Postkassen er foreningens ejendom og ikke den enkelte andelshavers. Du må derfor ikke sætte andre mærkater og navnskilte på end de allerede nævnte. Bliver postkassen ødelagt, betaler foreningen for en ny, dog ikke hvis du selv har ødelagt den ved misbrug eller hærværk.