2 gange ugentligt – Tirsdag og fredag
– Fejning af fortov samt rendesten
– Fejning af nedgange gård/gade
– Fejning af mellemgange
1 gang ugentligt – Fredag
– Fejning af hovedtrapper (også under måtter)
– Vask af hovedtrapper (også under måtter)
– Renholdelse af elevatorer
– Pudsning af messing lampe (Ø50)
– Renholdelse af toiletter ved vicevært kontor
1 gang om måneden
– Fejning af køkkentrapper (også under måtter)
– Vask af køkkentrapper (også under måtter)
– Afstøvning af hovedtrapper (balustre, gerether,vindueskarme m.m.)
– Renholdelse af reposer fra elevator til lejligheder
– Vinduespolering af gadedøre

1 gang i kvartalet 

2. fredag i månederne januar-april-juli-oktober
– Fejning af kælder-/loftgange
– Afstøvning af køkkentrapper (balustre, gerether, vindueskarme m.m.)
– Renholdelse af lyskasser

Efter behov:
Udskiftning af navneskilte i ringanlæg
Håndværkerrekvirering samt tilsyn hermed
Tilsyn med ejendommen
Information til bestyrelsen ang. forhold som bør udbedres
Tilsyn med samt udskiftning af ejendommens belysning
Ukrudtsbekæmpelse af fortov
Alm. vicevært arbejde udføres (beboerpleje)
Tilsyn med samt alm. driftsbetjening af varmeanlægget
Alm. varmemester arbejde udføres (beboerpleje)


Fejl og mangler

Hvis fejl eller mangler konstateres, som du ikke selv er ansvarlig for at udbedre, så skriv en mail til viceværten og kopi til bestyrelsen med beskrivelse af fejlen.