Beboerrum

Andelboligforeningens beboerrum: 

Andelsboligforeningen råder over et beboerrum i gården under Østerbrogade 50. Beboerrummet er en service til andelshavere og lejere i andelsforeningen – et ekstra værelse til, når du skal have overnattende gæster.

Beboerrummet kan kun lejes af andelshavere eller lejere i andelsforeningen.

Der er 4 sovepladser i beboerrummet. To rigtige senge inkl. dyner og hovedpuder, og en 2-pers sovesofa uden dyner og hovedpuder. Sengetøj, håndklæder og toiletpapir skal medbringes.

Lejeperioden er fra kl. 15.00 på ankomstdagen til kl. 15.00 på afrejsedagen.

Husdyr er ikke tilladt i beboerrummet.

Det er ikke tilladt at ryge i beboerrummet – heller ikke i badeværelset!

Booking og betaling:
Det koster 100 kr. pr. døgn at leje beboerrummet.
Du kan max. leje beboerrummet i en periode på 7 dage.

Beboerrummet må ikke bookes i de samme højtider flere år i træk.

Beboerrummet reserveres via mail til: abfbeboerrum@gmail.com 

Du kan se i beboerrummets kalender, hvornår rummet er ledigt
Når du reserverer beboerrummet, vil det blive markeret med ”Forespurgt” i kalenderen. Herefter har du 72 timer til at betale lejen, som skal lægges, som aftalt, som kontanter i en kuvert mærket tydeligt med navn og dato(er) for den ønskede lejeperiode. Så snart lejen er modtaget, markeres ”dine dage” som ”Reserveret” i beboerrummets kalender, og du vil modtage en kvittering for den indbetalte leje.
Betaler du ikke indenfor de 72 timer, har du ikke længere retten til rummet, og andre beboere vil kunne reservere det.

Nøglen til beboerrummet vil blive afleveret i din postkasse senest kl. 14.30 på dagen, hvor din lejeperiode starter, og skal afleveres, som aftalt, snarest muligt efter lejeperiodens ophør.
Ønsker du alligevel ikke at benytte beboerrummet i de dage, hvor du har reserveret det, kan du ikke forvente at din indbetalte lejeafgift refunderes, med mindre rummet udlejes til anden side i samme periode.

Sådan afleveres beboerrummet:
Beboerrummet skal altid afleveres i rengjort stand – som du gerne selv vil modtage det 🙂
Rengøringsartikler og støvsuger forefindes i rummet..
Bruges det sidste rengøringsmiddel, den sidste el-pære eller andet, bedes det meddeles via beboerrummets mail.

Affald, aviser m.m. skal bortkastes i de dertil indrettede containere i gården.

Finder du ved starten af din lejeperiode, at beboerrummet ikke overtages i ordentlig rengjort stand, bedes du straks, via beboerrummets mail, gøre opmærksom herpå, så du ikke selv kommer til at hæfte for manglende rengøring.

Afleverer du eller dine gæster ikke beboerrummet i acceptabel rengjort stand, lægges en ekstra afgift for ekstern rengøring til din næste opgørelse for husleje/boligafgift. Der er i princippet ingen grænser for, hvor meget der kan trækkes for ekstern rengøring. Men afgiften udgør i skrivende stund min. 300 kr.

Såfremt der sker skader eller observeres fejl og mangler i beboerrummet, det tilhørende badeværelse, på vægge, inventar eller udstyr, bedes det straks meddeles via beboerrummets mail, så tingene hurtigst muligt kan udbedres.

Det er lejer af beboerrummet, der vil blive stillet til ansvar for eventuelle skader, og der vil blive opkrævet omkostningsbestemt erstatning for skadens omfang. Erstatning vil blive lagt til din husleje/boligafgift.

room 1