AMTech Kalkknuser:

Systemet blev installeret i 2018 og består af en impulsklods der er monteret udvendig på hovedforsyningsledningen. Impulsklodsen, som er tilsluttet én mini-computer, sender ultralyd ind gennem forsyningsledningen og vandet. Dette betyder, at det vand, der kommer ud af hanerne burde have samme karakter af blødt vand (indeholder dog samme mængde kalk som tidligere), som i Sverige og Norge.

AMTech anbefaler i forbindelse med installationen af anlægget at:

  • reducere mængden af vaskepulver, da det ellers sætter sig i tøjet og på varmelegemet
  • reducere opvaskepulver, da det ellers sætter sig på opvasken og på varmelegemet. Ved brug af taps – halver disse
  • lade så meget vand stå tilbage i hurtigkogeren, at spiralen/kogelegmet er dækket.
  • udskifte det lille gitter(palatoren), der sidder på dine vandhaner, såfremt du har afsyret disse for Kakknuseranlægget blev sat op

I følge AMTech vil du opleve:

  • at du måske skal bruge mindre shampoo, håndsæbe og færre kaffebønner
  • at du måske kan undgå brugen af kemikalier til kalkfjerning