Driftsansvaret ligger hos vores leverandør af internet – Parknet.
Der findes følgende muligheder for at kontakte Parknet:

1) Pr. post
IT-Lauget Parknet
Baldersgade 12
2200 København N

2) Email
Brugere som har en fejlmelding kan skrive til mailsupport@parknet.dk

Husk, at for at de kan behandle din mail, skal den indeholde navn og adresse.

Før du sender en klage skal du imidlertid søge at løse problemet ved at kontakte andelsboligforeningens kontaktperson, som pt. er Klaus Gerløv. Parknet har intet at gøre med vores interne kabelsystem, så hvis der er en fejl på dette skal kontakten ske til andelsboligforeningen.

3) Telefonisk
Brugerservice telefonen 3690 6000 har åbent:
Hverdage kl. 9 – 12.30.
Mandage kl. 17.00 – 19.00 (kører som forsøg).

For status på driften kan man også slå op på Parknets hjemmeside www.parknet.dk/ – under driftstatus.
Husk at vi er tilmeldt som en forening og at den overordnede kontakt derfor foregår gennem foreningens kontaktperson.

Alle fra- og tilmeldinger kan kun foregå via andelsboligforeningen og ikke til Parknet. Som foreningstilmeldt har vi også specielle priser og kontraktvilkår.