For at sælge sin andel er der en fast procedure som alle skal følge. Kig på menupunktet “Procedure for salg” hvor vi beskriver  punkt for punkt hvorledes du/I skal forholde dig/jer.

Husk:

  • Andelen overdrages i rækkefølge i henhold til vedtægtens § 14.”Hvis lejligheden ikke overdrages i forbindelse med bytning eller til børn, børnebørn, forældre eller til en person, der har haft fælles husstand med andelshaver i mindst et år før overdragelsen, skal vi gøre opmærksom på, at lejligheden skal tilbydes til andelshavere på den interne- og familieliste og venneliste.” Der skal gå 14 dage hvor den udbydes på den interne venteliste og familieliste. Du skal kontakte en af bestyrelsen anvist vurderingsmand (§ 16). Et bestyrelsesmedlem skal deltage ved vurderingen, idet vurderingen ellers ikke kan godkendes. Kig på menupunktet “Procedure for salg” for yderligere information.
  • Regn med at salgsproceduren kan tage op mod 3 måneder.
  • Udgifterne involveret er salær til vurderingsmanden som afholdes af sælger iht vedtægtens § 16, og køber afholder administrators honorar i forbindelse med overdragelse.

Ved salg og køb af andele skal bestyrelsen kontaktes på

e-mail – abf.osterbrogade.willemoesgade@gmail.com