• Oplys en forventet overtagelsesdato, bemærk at salgsprocessen typisk forløber over min. 3 mdr.
  • Du skal kontakte en af bestyrelsen anvist vurderingsmand (§ 16). Et bestyrelsesmedlem skal deltage ved vurderingen, idet vurderingen ellers ikke kan godkendes. Bemærk venligst dette, når du bestiller tid hos vurderingsmanden. Det er dig som sælger som skal dække vurderingsmandens salær.
  • Ved vurderingen skal du have samtlige fakturaer klar, hvis du har lavet forbedringer eller har løsøre, som skal medtages ved overdragelsen.
  • Når vurderingen er på plads og godkendt af dig, udarbejder Bestyrelsen en salgsopstilling som alene benyttes til internt salg via diverse ventelister. Du er selvfølgelig velkommen til at bruge det til eksternt salg, efterfølgende. En kopi af salgsopstillingen afleveres til alle andelshavere, som har 2 uger til at melde ind på at købe andelen, baseret på den interne venteliste og familielisten. Herefter har køber 10 hverdage til at opnå evt. godkendelse af købet i banken. Du er selv ansvarlig for at kopiere og uddele sedlen til alle andelshavere i ejendommen, samt opsætning af salgsopstilling på opslagstavlerne i opgangene.
  • Såfremt ingen ønsker at overtage andelen via diverse ventelister, kan andelen sælges frit evt. via ejendomsmægler. Sælger er selv ansvarlig for udarbejdelse af salgsopstilling. Hvis du ønsker at bruge en ejendomsmægler, skal det bemærkes, at du naturligvis selv afholder mæglerens salær og andre udgifter forbundet hermed. Dette gælder også, hvis lejligheden sættes til salg på diverse boligsider.Hvis du fraflytter lejligheden mens den er til salg, skal vi henvise til vedtægtens § 20, hvoraf det fremgår, at hvis andelshaveren ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig har indstillet en anden i sit sted, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på.
  • Andelskronen fastsættes ved seneste generalforsamling. Husk at du altid kan gå ned i pris på din andel – men aldrig sælge den dyrere end den bogførte maksimalpris.
  • Når du har fundet en køber, sender du navn og adresse til administrator- og bestyrelsen, hvorefter administrator udarbejder salgsdokumenter. Salgsdokumenterne godkendes af bestyrelsen og sælger, hvorefter salgsdokumenter kan underskrives af sælger og køber og salget er effektueret.