Driftsansvaret ligger hos vores leverandør af internet – Parknet.
Inden du kontakter Parknet, bør du vide, at mange parametre kan have betydning for hastigheden rundt i din lejlighed – trådløse netværk, en gammel router med hastighedsbegrænsning eller afstanden til din WiFi router.

Hvis du oplever internethastighed under 200/200 Mbit, skal du måle hastigheden direkte på stikket, hvor internettet går ind i din lejlighed – ikke når det først har været igennem din WiFi router. Al anden hastighedsmåling er ikke at sammenligne med leverandørens garanti.

Hvis du har styr på ovenstående parametre og internettet stadig er langsommere end 200/200 Mbit, kan du kontakte Parknet.

Der findes følgende muligheder for at kontakte Parknet:

1) Pr. post
IT-Lauget Parknet
Baldersgade 12
2200 København N

2) Email
Brugere som har en fejlmelding kan skrive til mailsupport@parknet.dk

Husk, at for at de kan behandle din mail, skal den indeholde navn og adresse.

Før du sender en klage skal du imidlertid søge at løse problemet ved at kontakte andelsboligforeningens bestyrelse. Parknet har intet at gøre med vores interne kabelsystem, så hvis der er en fejl på dette skal kontakten ske til andelsboligforeningen.

3) Telefonisk
Brugerservice telefonen 3690 6000 har åbent:
Hverdage kl. 9 – 12.30.
Mandage kl. 17.00 – 19.00 (kører som forsøg).

For status på driften kan man også slå op på Parknets hjemmeside www.parknet.dk/ – under driftstatus.
Husk at vi er tilmeldt som en forening og at den overordnede kontakt derfor foregår gennem andelsboligforeningens bestyrelse.

Alle fra- og tilmeldinger kan kun foregå via andelsboligforeningen og ikke til Parknet. Som foreningstilmeldt har vi også specielle priser og kontraktvilkår.