Dagrenovation
Skrald skal i skraldecontaineren, aviser i aviscontaineren, pap i papcontaineren.

Tryk papemballage sammen, inden den kommes i papcontaineren, for at spare plads.

Flasker (både glas- og plastikflasker og glascontainere) kastes i flaskecontainerne.

Batterier i battericontaineren.


Storskrald

Storskraldsrummet må kun bruges til bortskaffelse af storskrald, dvs. indbo, hårde hvidevarer, elektronisk affald, cykler og farligt affald. Ingen former for byggeaffald er tilladt.*

Mindre stykker ikke brandbart affald kan lægges i containeren i storskraldsrummet. (Skal måle under 1 meter.)

Indbo, møbler eller større genstande af metal, keramik eller glas o. lign., stilles til venstre, elektronisk affald og hårde hvidevarer til højre. Affaldet skal stilles således, at der er plads til mest muligt samtidig med, at der er adgang for R98. Hvis rummet er overfyldt bliver det ikke tømt!

Cykler, der skal hentes af R98, skal mærkes med en seddel ‘hentes af R98’, og stilles sammen med det øvrige storskrald.

Skarpe genstande som vinduesglas o.l. pakkes ind.

Farligt affald og maling/malerbøtter stilles på gulvet i storskraldsrummet ved siden af stålskabet. Viceværten låser det herefter ind i skabet. Farligt affald er f.eks. kemikalier, PVC affald og imprægneret træ.

*Ingen former for byggeaffald, brokker af mursten, tagsten, beton o. lign. eller sanitetsudstyr må under nogen omstændigheder henstilles i storskraldsrummet eller noget andet sted i gården. Det samme gælder trailere, motorcykler, knallerter, biler, campingvogne, lystbåde mv. samt dele heraf.