Vilkår for korttidsudlejning

Udarbejdet af Arbejdsgruppen på baggrund af beslutning på generalforsamling maj 2017

En andelshaver kan kortidsudleje sin lejlighed – såvel hele lejligheden som enkelte værelser. Følgende skal iagttages:

1. En andelshaver må højst udleje sin lejlighed i maks. 5 uger pr. år fordelt over perioden 1. maj – 31. april. Udlejningen må ikke få erhvervslignende karakter eller omfang. Udlejningen foregår efter gældende dansk lov og skatteforhold og underlægges København Kommunes officielle retningslinjer på området, hvis kommunen fastlægger en kortere periode, når disse træder i kraft

2. Andelshaveren skal opretholde sin folkeregisteradresse i lejligheden og det er andelshaverens ansvar at sikre, at lejer er bekendt med og overholder Husorden, Gårdlavets regler og andre regler på ejendommen. Andelshaveren skal desuden give sine kontaktoplysninger til lejeren. Der skal benyttes skabelonen ’Bilag 1: Info til korttidsudlejer’, som kan downloades på andelsboligforeningens hjemmeside.

3. Under korttidsudlejning vil den andelshaver, der udlejer altid have ansvaret for, at lejerne overholder andelsboligforeningens vedtægt, husorden og Gårdlavets regler, ligesom eventuelle skader på foreningens ejendom forårsaget af lejerne skal betales af andelshaver. Andelshaveren er selv ansvarlig for bortkomne nøgler.

4. Andelshaver er ved hver korttidsudlejning forpligtet til at orientere opgangens øvrige beboere om udlejningen ved brug af en skabelonen ’Bilag 2: Info til naboer’, som kan downloades nedenfor.

Desuden skal bestyrelsen orienteres på: abf.osterbrogade.willemoesgade@gmail.com
Orienteringen skal bl.a. indeholde information om: Navn på korttidslejer, lejeperiodens længde samt et telefonnummer, som andelshaver kan træffes på i lejeperioden.

Orientering til naboerne i opgangen skal lægges i beboernes postkasse eller sendes via e-mail til hver enkelt før udlejningsperioden igangsættes.

5. Bestyrelsen kan afbryde en andelshavers kortidsudlejning, hvis det kan dokumenteres at andelshaver ikke har overholdt reglerne for korttidsudlejning til alvorlig skade eller ulempe for andre medlemmer eller foreningens virksomhed. Forbuddet gælder i et år ad gangen. Grov overtrædelse af reglerne efter påkrav eller i gentagelsestilfælde kan medføre eksklusion i henhold til eksklusionsbestemmelsen i vedtægtens § 23.

Øvrige noter fra medlemmerne på generalforsamlingen 2016 & 2017 som skal respekteres.

  • Al betaling skal foregå via Airb&b’s hjemmeside for at minimere alle risici, og for at sikre at penge kan efterspores hvis nødvendigt
  • Det er stadig tilladt i følgende gældende regler at bytte bolig uden betaling ifb. med ferie.
  • Skat af korttidsudlejningen er alene et anliggende mellem andelshaveren og SKAT
  • Gør opmærksom på rygepolitik i din lejlighed
  • Det er en god idé at lægge et loft over antal af personer for lejligheden. F.eks. maks. 2-6 personer for at undgå store grupper
Vilkår for bytte: 
Overvejer I at bytte lejlighed for en kortere periode (i modsætning til udlejning) – så vil vi gerne opfordrer til, at I også orienterer naboer og bestyrelsen herom. Tak.

Herunder kan man downloade dokumenter i forbindelse med korttidsudlejning

Når du vil korttidsudleje din lejlighed

Korttidsudlejning bilag 1 og bilag 2