Velkommen til Tårngården

Gårdlavet Tårngården blev stiftet i 2005 og omfatter ejendommene Classensgade 3A-B, 5, 7, 7D, 9, Østerbrogade 44-50 og Willemoesgade 2-10. Hver enkelt lejlighed bidrager hver måned økonomisk til vedligeholdelsen af gården. Og det er dermed både dit, mit og vores allesammens fælles ansvar, at passe godt på den. Derfor bedes du, hvis du oplever, at der er nogen som hærger eller ødelægger beplantningen eller andet i gården – eller som generer dig eller andre beboere, bede vedkommende holde op.

Vi har en gartner og en vicevært ansat til at passe og pleje gården. Vores administrator er LHS Ejendom, og vores kontaktperson hedder Louise Havemann Svej – tel. nr. 22742791. Én gang om året, i maj, afholder Gårdlavet generalforsamling, hvor du altid er velkommen. Vi er interesserede i at få flere medlemmer i bestyrelsen, og flere idéer til at gøre vores gård endnu dejligere. Så hvis du har  lyst til at være med i Gårdlavets bestyrelse, gode ideer eller forslag til nye tiltag i gården – eller andet der vedrører gården, så kontakt  en af os fra bestyrelsen, som består af:

  • Rie Arvesen Lindgren (formand) (Willemoesgade 4) Rie_Lindgren@symantec.com
,mobil nr. 60 43 41 44
  • Kasper Iversen (Classensgade 7), mobil 30240309
  • Anne Hoffmann (Willemoesgade 8), 
mobil nr. 60 67 21 44

eller Gårdlavets Ad hoc gruppe, som består af:

  • Jørgen Schaumburg (Østerbrogade 44), 
mobil nr. 50 50 63 15
  • Lotte Sehested (Willemoesgade 6), 
mobil nr. 26 19 30 75

Fælles grill
Der er en fælles grill til rådighed for alle gårdens beboere. Den står i barnevognsrummet. Når du har benyttet grillen, skal den rengøres – og når den er afkølet stilles på plads i barnevognsrummet – senest dagen efter brug. Brugte kul/briketter samt den resterende aske smides i container til husholdningsaffald i en lukket pose (når de er helt brændt ud!).

Arbejdsdage
Gårdlavet afholder 1 til 2 arbejdsdage om året – én om foråret og én om efteråret. De afholdes som regel på en søndag i tidsrummet mellem kl 11:00 og 15:00, og vores gartner deltager som regel også. Arbejdsdagene annonceres her på hjemmesiden – og med opslag i opgangene. Gårdlavet gi´r pizza drikkevarer og andet godt til dem som deltager.

Nøgle til port/skur/barnevognsrum
Du skulle gerne have fået en nøgle til gården af din ejendomsmægler, udlejer eller sælger, da du flyttede ind i din lejlighed. Nøglen kan bruges til portene i Classensgade 3 og 7, samt til storskraldsrummet og barnevognsskuret.

Pga. hærværk i haveredskabsskuret er det kun bestyrelsen som har nøgle hertil, men skulle du have behov for at låne nogle haveredskaber, vande blomster eller låne boremaskinen, så henvend dig til en fra bestyrelsen, for at låne en nøgle.

Mangler du en gårdnøgle så ring eller skriv til Rie Lindgren, så kan du låne en nøgle som du selv skal gå ned og kopiere – for egen regning.

Juletræstænding
Det er blevet en tradition, at vi, for at sprede lidt hygge og julestemning, i december måned stiller et fint juletræ op i gården 1. Søndag i advent afholder vi juletræstænding med glögg og æbleskiver. Alle er velkomne.